X
WAŻNE: NA NASZYCH STRONACH STOSUJEMY PLIKI COOKIE. Korzystanie z tej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza,
że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, na co wyrażasz zgodę. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.

Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania

Rekrutacja (dokumenty do złożenia):

Ponadto do powyższych dokumentów należy dołączyć:

  • Kserokopie zaświadczeń o udzieleniu pomocy de minimis wystawione przez organ udzielający tej pomocy - w przypadku Kandydatów/tek, którzy korzystali z pomocy de minimis;
  • Kserokopia dokumentu potwierdzającego wypowiedzenie stosunku pracy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata/kę (dotyczy osób przewidzianych do zwolnienia z przyczyn zakładu pracy)
  • Kserokopia świadectwa pracy (dotyczy osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia udziału w projekcie)
  • Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej (dotyczy osób pozostających bez zatrudniania zwolnionych z przyczyn zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu).

Zwrot kosztów dojazdu:

Wsparcie finansowe:

NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO:

Lechaa Consulting Sp. z o.o.
tel. 530 585 365, e-mail: sda@lechaa.pl

Wizyt na stronie: